Ajour fra AIK

Nyhetsbrev nr 1-2013 fra Akershus idrettskrets.