Aktivitetsguideordningen – en brobygger mellom barn og idrettslaget

Asker idrettsråd har etablert Aktivitetsguide ordningen i Asker i samarbeid med NAV og Asker kommune og med støtte fra BUFDIR og Lions.

Aktivitetsguiden er en person som fungerer som veileder for en familie og støtte for barn og ungdom som ønsker å starte med selvvalgt idrettsaktvitet.

Aktivitetsguiden vil være et bindeledd mot den idretten/det idrettslaget hvor barnet/ungdommen ønsker å starte opp. 

1000_90_103020181213251_7.jpg