Aktivitetsmidler til idrettslag 2013

Her fnner du kriterier og elektronisk søknadsskjema til de kommunale aktivitetsmidlene for 2013. Husk å levere rapport for bruk av innvilgede midler for 2012.

Søknadsfrist er 11. oktober 2013. 

Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Her kan man også legge ved eventuelle vedlegg til søknaden. Midlene tildeles etter at innsendt søknad og rapport for midler tildelt i forrige runde er sendt til AIR.

Søknadsfrist er 11. oktober. Styret i AIR vurderer søknadene og sender sin innstilling til Asker kommune, som utbetaler aktivitetsmidlene til idrettslagene. Innstilling fra AIR skal være ferdig behandlet i løpet av november og utbetales kort tid deretter fra kommunen.

Fremgangsmåte elektronisk søknad:

  1. Skriv all data og informasjon
  2. Last opp eventuelle vedlegg
  3. Bekreft søknad ved å gjengi bekreftelseskode
  4. Trykk «send skjema»
  5. Kvittering mottas i form av bekreftelse av hva som er registrert. Kvitteringen skrives ut i utskriftsvennlig versjon.

Lykke til!

 

Spørsmål om kriterier eller søknadsprosess rettes til post@askeridrettsrad.no.