Alle idrettene i nye Asker

Idrettsrådet har samlet oversikt over alle idrettsgrenene under de 98 idrettslagene i nye Asker kommune. 

Det er en imponerende liste med lenke til hjemmesider og kontaktpunkter. Vi ber alle idrettslagene om å sjekke om korrekt informasjon er gjengitt. 

Send melding til gry@askeridrettsrad.no dersom opplysninger er ufullstendige eller uriktige.

Dette er spesielt viktig på vårparten idet mange idrettslag får nye styreledere og kontaktpunkter ellers.

Se vedlegg for utarbeidet oversikt.

/Daglig leder

Gry E. Garlie

M: 90 78 15 15

E: gry@askeridrettsrad.no