Allidrett for barn med nedsatt funksjonsevne

Allidrett for barn 6-15 år med utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne fortsetter med ukentlig trening på Bondi skole.

Kom og bli med!

ALLidrett for barn fra 6 – 15 år med utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne.

•Ballaktiviteter
•Turn
•Hopp og sprett
•Leker som skaper glede og moro

Oppstart:

1. september på Bondi skole, torsdag kl 17.15-18.30

(innkjøring fra Idunnsvei)

Pris:

Medlemskap i Asker skiklubb (se hjemmeside)

Treningsavgift ALLidrett: 600,- pr semester

Samarbeid med Asker kommune, Aktiv fritid, Toril Haug, tlf: 66 90 92 60