ALLidrett for funksjonshemmede i Asker Skiklubb

Asker Skiklubb – Idrettsglede – starter etter en kort pause opp igjen ALLidrett for barn fra 6 til 15 år med utviklingshemning og/eller nedsatt funksjonsevne. 

Treningen foregår torsdager kl 17:15 – 18:30 i Bondihallen med dyktige og entusiastiske trenere.

Gå inn på hjemmesiden til Asker Skiklubb, www.asker-skiklubb.no hvor du melder deg inn og betaler online.

Asker Skiklubb – Idrettsglede – starter etter en kort pause opp igjen ALLidrett for barn fra 6 til 15 år med utviklingshemning og/eller nedsatt funksjonsevne. 

 
Alle deltar på sin måte ut fra egne forutsetninger. Det viktigste med treningen er bevegelsesglede og fellesskap. Vi vil drive med forskjellige typer ballaktiviteter, turn, dans, hopp og sprett og mye mer som skaper glede og moro. Det er to instruktører som leder timen; Ania og Tobias.

Hvor og når:
Oppstart kan bli allerede 12. februar(men også 26.februar) 2015, og deretter hver torsdag kl. 17.15 – 18.30 i gymsalen til Bondi barneskole, innkjøring Idunnsvei. 

Alle kan få en prøvetime!

Pris:
Medlemskontingenten til Asker Skiklubb er kr. 275 fra 6 år – 12 år og kr. 350,- fra 13 år til 26 år. Dette betales én gang i året. 

I tillegg betales aktivitetskontingent for ALLidrett som er kr 500,- pr semester(halvår).

Gå inn på hjemmesiden til Asker Skiklubb, www.asker-skiklubb.no hvor du melder deg inn og betaler online. (Ta gjerne kontakt med kontoret@asker-skiklubb.no hvis du trenger litt hjelp).

• Ledsagere deltar gratis og oppfordres til å være med.
• Husk treningstøy, innesko og vannflaske! 
• Lurer du på noe, ta kontakt med Eva på telefon 91577323 eller eva.sunde@asker-skiklubb.no