Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai kl. 18

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker inviterer alle idrettslagene til allmøte onsdag 10. mai klokken 18 – 21 i ROS Arena i Spikkestad.

Hensikten med samlingen er å informere om idrettsrådenes arbeid med kommunesammenslåingen og få innspill fra idrettslagene i videre arbeid med kortsiktige og langsiktige planer for idretten i Nye Asker. 

Agenda:

  • Om kommuenreformen ved idrettsrådene
  • Om Nye Asker ved ordførerne
  • Om Tour of Norway i Asker – et internasjonalt sykkelritt 17. mai med målgang i Asker. Arrangementet gir muligheter for stunts på tvers av idretter og idrettslag. 
  • Matbit med småprat
  • Visjon «Asker – hele Norges idrettsbygd»
  • Diskusjon
  • Gruppearbeider

Vi ber om påmelding til post@askeridrettsrad.no innen 8. mai.