Arbeidsprogram AIR 2016

Arbeidsprogrammet for Asker idrettsråd viser prioriterte oppgaver for kommende styreperiode. Arbeidsprogram AIT for 2016 ble vedtatt på årsmøtet 15. mars 2016.