Årshjul AIR 2013

Årshjulet gir føringer for AIRs oppgaver mot idrettslagene, mot sentrale idrettsorganer og mot kommunen. Se vedlegg for årshjulets innhold.