Årshjul AIR 2014

Asker idrettsråd forholder seg til ulike instanser gjennom året. De viktigste oppgavene for idrettsrådet i løpet av 2014 er skissert i AIRs årshjul.

Se vedlegg.