Årsmøte AIR 2013 – onsdag 20. mars kl. 19:00

Styret i Asker idrettsråd kaller med dette inn til årsmøte onsdag 20. mars 2013 klokken 19:00 på Asker Museum. 
 
Benytt vedlagte skjema for påmelding av representanter innen 15. mars.

Styret i Asker idrettsråd kaller med dette inn til 

Årsmøte onsdag 20. mars 2013 klokken 19:00 på Asker Museum.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret på post@askeridrettsrad.no senest onsdag 6. mars. Fullstendig saksliste med sakspapirer distribueres senest en uke før årsmøtet. Alle papirer legges også ut på www.askeridrettsråd.no
Ved påmelding til årsmøtet, vennligst benytt vedlagte skjema som bes returnert til
post@askeridrettsrad.no innen 15. mars 2013.

/Styret