Årsmøte AIR 2014 – onsdag 19. mars kl 19:00

Styret i Asker idrettsråd kaller med dette inn til årsmøte onsdag 19. mars 2014 klokken 19:00 i miljørommet i Leikvollhallen på Risenga.

Benytt vedlagte skjema for påmelding av representanter innen 15. mars 2014.

Styret i Asker idrettsråd kaller med dette inn til 

Årsmøte onsdag 19. mars klokken 19:00 i miljørommet i Leikvollhallen.

Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være sendt styret på post@askeridrettsrad.no senest onsdag 5. mars 2014. Fullstendig saksliste med sakspapirer distribueres senest en uke før årsmøtet. Alle papirer legges også ut på ww.askeridrettsråd.no.

Ved påmelding til årsmøtet vennligst benytt vedlagte skjema som bes returnert til post@askeridrettsrad.no innen 15. mars 2014.

Se vedlagte invitasjon for ytterligere informasjon med tanke på klubbenes representasjon og kjønnsfordeling.

 

Vel møtt til årsmøte!