Årsmøte Asker idrettsråd utsettes

NY DATO KOMMER!
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 FOR ASKER IDRETTSRÅD

Asker idrettsråd kaller inn til årsmøte onsdag 1. april klokken 18:00 i Klubbhuset til Gui Sportsklubb. Adressen er Gjellum Grendehus, Øvre Gjellum vei 4, 1389 Heggedal. Vi ønsker velkommen til registrering og en matbit fra kl. 17:30.

Årsmøtet i Asker idrettsråd består av:

 1. Idrettsrådets styre
 2. Representanter fra alle klubber og idrettslag i Asker, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala (Idrettsregistreringen 2018 er gjeldende som beregningsgrunnlag):

  Lag med     0 – 300 medlemmer                  2 representanter
  Lag med     301 – 700 medlemmer              3 representanter
  Lag med     701 – 1200 medlemmer            4 representanter
  Lag med     1200 og flere medlemmer         5 representanter

  Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen,        2 representanter, deretter en representant for hvert 
  påbegynt 5 lag, maksimum 12 representanter

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter, jfr NIFs Lov § 2.2 – 2.4Se lovteksten i NIFs Lov her.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt fullmakt (se vedlegg) med klubbenes representanter må være idrettsrådet i hende innen onsdag 18. mars 2020.

Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på vår hjemmeside, www.askeridrettsrad.no, senest onsdag 25. mars 2020. Kun saksliste uten vedlegg distribueres på årsmøtet. 

Med hilsen 
Asker idrettsråd