Årsmøte Asker Idrettsråd 2018

AIR avholder årsmøte på hotell Scandic Asker mandag 16. april kl 19:00. 

Frist for innmelding av saker og påmelding av representanter er mandag 2. april. Saksliste og agenda for kvelden vil være tilgjengelig på vår hjemmeside senest mandag 9. april.

I forkant av årsmøtet (kl.17:00) inviterer idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker til allmøte med idrettslagene i våre tre kommuner. Hovedinnleder er generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund, som vil holde et spennende innlegg knyttet til organisering av idretten. Egen invitasjon kommer.

Til idrettslagene.

Vennligst se vedlegg for innkalling til årsmøte for Asker idrettsråd mandag 16. april klokken 19:00 på hotell Scandic Asker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet samt vedlagte fullmaktsskjema med klubbenes representanter returneres til gry@askeridrettsrad.no og må være idrettsrådet i hente innen mandag 2. april. Representantene skal være valgt av årsmøtet eller være oppnevt av styret etter fullmakt. Se gjerne link til NIFs lovtekst gjeldende valg av representanter.

Fullstendig saksliste og årsmøtepapirer er tilgjenglige på www.askeridrettsrad.no senes mandag 9. april.

I forkant av årsmøtet (kl.17:00) inviterer idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker til allmøte med idrettslagene i våre tre kommuner. Hovedinnleder er generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund, som vil holde et spennende innlegg knyttet til organisering av idretten. Egen invitasjon kommer. 

Vel møtt!