Årsmøte Asker Idrettsråd onsdag 20/3

Idrettsrådet avholder årsmøte på Asker Museum onsdag 20. mars klokken 1900.

Innkalling sendes ut senest 20. februar. Frist for innmelding av saker og påmelding av representanter er 6. mars. Saklisten vil være tilgjengelig på vår hjemmeside senest 13. mars.

Dersom klubben har innspill til valg av nytt styre – ta kontakt med leder i valgkomiteen, Runar Framnes på tlf 46 41 05 32 eller e-post runar.framnes@bi.no.