Artikkel om Askeridretten i tidsskriftet «Idrett og Anlegg»

Asker Idrettsråd har vært vertskap for journalist fra det landsdekkende fagtidsskriftet «Idrett og Anlegg». 

Journalisten var med idretten, administrasjonen og politikere på svært mange anlegg i løpet av en lang torsdag i oktober. Se resultatet i vedlagte 7 siders artikkel.

Se vedlegg