Asker idrettsråd søker etter inkluderingsansvarlig

Asker Idrettsråd søker etter deg som er fremoverlent og engasjert til et midlertidig engasjement i Asker Idrettsråd.

Stillingen vil arbeide med inkludering, samhandling og arrangementsutvikling og har en varighet på 10 måneder, med ønske om forlenging for den rette kandidaten forutsatt finansiering.

Søknadsfrist er 15. juni 2018.

Vi søker etter deg som er fremoverlent og engasjert til et midlertidig engasjement i Asker idrettsråd

Asker Idrettsråd er et organisasjonsledd under Norges Idrettsforbund og er paraply-organisasjon for over 60 idrettslag og 27 000 medlemmer i kommunen. Idretten er kommunens største frivillige organisasjon og har samarbeidsavtale med Asker kommune. Asker Idrettsråds hovedoppgave er å samordne, prioritere, fremme og følge opp lagenes interesser, ønsker og behov overfor kommunen samt å synliggjøre idrettens lokale omfang. 

Nye Asker Idrettsråd (idrettsråd for Røyken, Hurum og Asker kommuner) har vedtatt politisk dokument med fokus på idrettens mulighet for å ta en samfunnsutviklerrolle. 

Vi søker etter en medarbeider som skal jobbe med inkludering, samhandling og arrangementsutvikling.

Du skal jobbe med:

 • Utarbeide en overordnet plan for inkluderingstiltak og forankre mål og retning med styret i AIR, de ulike idrettslagene og Asker Kommune
 • Skape forståelse for nytteverdien av inkluderingstiltak hos idrettslagene, og delta i ulike samarbeidsprosjekter med idrettslag og kommune 
 • Gjennomføre inkluderingstiltak for barn/unge/voksne i samarbeid med idrettslagene, herunder arbeide for å videreutvikle satsingen på Aktivitetsguider, BUA utlånssentraler og Fun Friday i hele den nye kommunen
 • Etablere målekriteria for inkluderingstiltakene, og synliggjøre resultatene av inkluderingstiltakene for idrettsrådet, idrettslagene og kommunen
 • Kontakt med kommuneadministrasjon og politiske miljøer for å fremme Idrettsrådets aktiviteter og samarbeidet mellom kommunen og idretten
 • Være ressurs og bindeledd for kommunen i gjennomføring av aktiviteter rettet mot fysisk aktivitet ut mot befolkningen, eksempelvis Stafett for livet
 • Bidra til å bli bedre kjent, bygge nettverk og felles identitet for idretten i Nye Asker kommune

Krav til kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra kommunal sektor og frivillig sektor
 • Prosjektledererfaring
 • Nettverk knyttet til skole, idrett og folkehelse
 • Fagkunnskap og dokumenterbare resultater knyttet til inkludering
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Ryddig og effektiv arbeidsform med god gjennomføringsevne
 • Er kreativ og løsningsorientert holdning, med stor arbeidskapasitet

Stillingen er en prosjektstilling med varighet i 10 måneder med ønske om forlenging, forutsatt prosjektstøtte, for den rette kandidaten. Stillingen rapporterer til leder av Asker Idrettsråd.

Asker Idrettsråd kan tilby spennende og utviklende arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Ønsket tiltredelse er 15. august 2018.
Lønn etter avtale.

For spørsmål ta kontakt med daglig leder Gry E. Garlie, mobil 90 78 15 15 eller styreleder Karina Messel,

mobil 95 21 39 54. Søknad sendes til post@askeridrettsrad.no innen 15. juni 2018.