Asker idrettsråds foreløpige innspill til HP 2020-23

Asker idrettsråd har gitt innspill til politikerne i forkant av deres innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-23. Styret har hatt møter med flere partier og med Fellesnemda, der innspillene er lagt frem.

Idrettsrådene er enige om å spille inn moderate krav til anleggsutvikling i et år der vi er kjent med at harmonisering vil ta stor oppmerksomhet fra politikere. Det legges vekt på langsiktighet i andre krav, så som tilskudd til mindre idrettsanlegg og støtte til inkluderingstiltak i idrettslagene. 

Oppsummering:

 

Idrett og anlegg:

– Tilskudd til prosjekter kr. 1 550 000
– Eventuelt øke tilskudd til mindre idrettsanlegg til kr. 3 000 000

 

Utvidet samfunnsansvar / Samskaping

– Dette krever en bærekraftig organisasjonsmodell. Kr. 600 000 bes om til støtte til operativeog praktiske inkluderingstiltak, veiledning og hjelp slik at idrettslagene favner nye målgrupper i lokalsamfunnet  

 

Se vedlegg for presentasjon fremlagt for politiske partier og Fellesnemda.