Asker kommune åpner idrettsanlegg

Helsemyndighetene har tidligere denne uken kommet med nye retningslinjer for idrettsaktivitet. Asker kommune velger derfor å åpne sine utendørsanlegg for trening, men under forutsetning om at smittevernhensyn ivaretas. All idrettsaktivitet må gjøres på en sikker måte, og helsemyndighetenes råd må følges.

Daglig leder i Asker idrettsråd, Gry Garlie, er glad for at det nå åpnes for muligheter for aktivitet.

– Helsemyndighetene har vist oss stor tillit gjennom sin tydeliggjøring av mulighetsrommet for aktivitet, og vi må sammen vise oss tilliten verdig, sier hun.

– Dersom du er i tvil om aktiviteten er innenfor gjeldende regler og råd, skal ikke aktiviteten igangsettes. Retningslinjene kan endres raskt etter nye direktiver fra nasjonale myndigheter, og alle plikter å holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder, sier virksomhetsleder for idrett og friluftsliv, Bente Flygind.

Det skal være gode hygienerutiner ved aktivitet, og grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktivitet er en forutsetning. I anlegg eid og/eller driftet av idrettslag, er det idrettslaget som har ansvar for å regulere aktiviteten og følge opp at gjeldende retningslinjer følges. Kommunen oppfordrer til å tenke alternativt i gjennomføringen av organisert aktivitet og sørge for at alle idrettsgrener får tilgang og like muligheter for å drive aktivitet.

– Vi ønsker alle innbyggere en riktig god påske med mye frisk luft og aktivitet, avslutter Flygind.

Disse reglene gjelder:

 • Aktivitet kan foregå i grupper på inntil fem personer.
 • Det skal holdes avstand på minimum to meter mellom deltagerne i aktiviteten til enhver tid.
 • I all aktivitet for barn og unge skal det være voksenpersoner over 18 år til stede, to voksne per fem barn.
 • Det er en forutsetning for all aktivitet at smittevernreglene overholdes.
 • Deltagere skal være friske og symptomfrie, og ikke være i karantene.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Bruk av utstyr i kontakt med hender eller hode er ikke tillatt mellom personer.
 • Bruk av garderober er ikke tillatt.
 • Det er ikke anledning til å ta kollektivtransport til og fra aktiviteten.
 • Dersom anlegget driftes av idrettslag, skal aktivitet baseres på timeplan utarbeidet av idrettslaget.

På fotballbaner gjelder følgende begrensninger på antall i samtidig aktivitet:

 • 11’er-baner: maks fire grupper på fem personer
 • 7’er-baner: maks to grupper på fem personer
 • Ballbinger: maks en gruppe på fem personer
 • Hver gruppe på fem må holde seg innenfor et avgrenset område.

Reglene er utarbeidet av Asker kommune i samarbeid med Asker idrettsråd og er basert på føringene fra nasjonale myndigheter.

Alle innendørsanlegg i kommunen holder stengt.