Askeridrettens innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Asker kommune er i ferd med å lage ny kommuneplan for vår nye storkommune. En kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel og det er samfunnsdelen som behandles først.

Asker idrettsråd har sendt innspill til kommuneplanens samfunnsdel basert på innspill fra idrettslagene og egnet informasjon fra de gamle idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum.

Se vedlegg for Askeridrettens innspill.