Askerpakke 2 – kommunalt koronatilskudd til kommunen

Asker kommune har opprettet en tilskuddsordning for å bistå lag og foreninger gjennom og ut av covid-19-krisen.

Mange idrettslag søkte 1) kompensasjon for inntektstap og merutgifter og
2) stimuleringstilskudd til lag og foreninger basert på antall medlemmer.

Her er utdrag fra brevet fra kommunen:
Tilskuddet til idretten er fordelt som kompensasjons- og stimuleringstilskudd til 25 idrettslag.

For inntektstap og merutgifter pga korona ved helt avlyste arrangement innvilges 30% av godkjent beløp, mens det innvilges 50% av godkjent beløp ved delvis gjennomførte arrangement.

Pr. deltaker innvilges et beløp på kr 137,- i stimuleringstilskudd. Som et utjevningstiltak er minste tildelingsbeløp løftet til minimum 10.000,-.

Se vedlegg for detaljert oversikt over tildelingene.

Vi ønsker lykke til i arbeidet med å bringe den frivillige aktiviteten tilbake på samme nivå som før korona.

Vedlegg:
oversikt over tilskudd Askerpakke 2 Asker kommune