«Bli med» – idrettslagsbrosjyre på 9 språk

Norges idrettsforbund sin visjon er Idrettsglede for alle.

For å sikre at flest mulig gis anledning til å delta er det utarbeidet en brosjyre på ni ulike språk som blant annet handler om:

 • hvordan et idrettslag drives
 • hvorfor det er viktig å drive med fysisk aktivitet
 • om dugnadssarbeid
 •  hvordan bli medlem i et idrettslag

Brosjyren fås fra Asker idrettsråd, samt nedlasting fra NIFs hjemmeside.

Norges idrettsforbunds visjon er «Idrettsglede for alle». På idrettsbanen er det idrettens språk som gjelder. Her kan alle finne sin plass uavhengig av bakgrunn og norskkunnskaper. Som arena for sosialisering og for å bli en del av lokalsamfunn i det flerkulturelle Norge, er idretten unik. Likevel vet vi fra forskningen at færre jenter med minoritetsbakgrunn er medlem i et idrettslag enn både gutter med minoritetsbakgrunn og ungdom fra majoritetsbefolkningen av begge kjønn..

Selv om de fleste barn og unge i dag er tospråklige har NIF valgt å lage en brosjyre på flere språk for å nå ut til enda flere foreldre og familier. Foreldrenes kunnskap om norsk idrett er avgjørende for at særlig jentene skal få lov til å delta. Idrettens utfordring er derfor å kommunisere idrettens verdier og holdninger på en god måte til foreldrene og på den måten gjøre idretten mer tilgjengelig for enda flere. Det er kanskje særlig viktig å nå frem til mødrene med minoritetsbakgrunn. Støtten og engasjementet fra foreldrene er viktig for at barna skal bli en del av idrettslaget. Gjensidig godt samarbeid og dialog mellom idrettslaget og familier er sentralt i arbeidet for å skape gode og trygge idrettsmiljøer for alle barn og unge.

 «Bli med»- idrettslagsbrosjyren kan tilpasses hvert enkelt idrettslags aktiviteter og logo. Se på NIFs hjemmesider for å laste ned brosjyre og tilpasse den til ditt idrettslag.

«Bli med» er utarbeidet på ni språkene

 • arabisk
 • farsi
 • pashto
 • somali
 • urdu
 • tyrkisk
 • polsk
 • engelsk
 • norsk

«Bli med»-idrettslagsbrosjyren er et relevant og svært viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid og AIR oppfordrer alle idrettslagene til å ta brosjyren aktivt i bruk.