Bøssebærere til Krafttak mot Kreft onsdag 7/3

Til idrettslagene,

Asker idrettsråd har mottatt henvendelse fra Kraftak mot Kreft/Asker Frivilligsentral, som har behov for bøssebærere til årets aksjonsdag onsdag 7. mars.

Se henvendelsen under og meld tilbake dersom klubben/enkeltpersoner ønsker bidra.

Til idrettslagene,

Asker idrettsråd har mottatt henvendelse fra Kraftak mot Kreft, som har behov for bøssebærere til årets aksjonsdag onsdag 7. mars.

Se under:

«I forbindelse med årets Krafttak mot kreft har Asker Frivillighetssentral sin egen innsamlingsaksjon, som én av få innenfor Asker kommune.

Vi er en gruppe ansatte fra Ikano Bank her i Asker som har fått lov å organisere denne aksjonen, som del av vårt arbeid med samfunnsansvar og frivillighet.

Vi har lagt aksjonen til onsdag 7. mars fra 16.30 (oppmøte Frivillighetens hus på Hasselbakken sentralt i Asker)

Vi jobber nå aktivt med å rekruttere bøssebærere, og i den forbindelse lurte vi på om det kanskje er mulighet for å distribuere budskapet i kanaler dere besitter?

Påmelding:

https://response.questback.com/ikanobankabpubl/2xzajk8ibt

Ta gjerne kontakt hvis spørsmål om og rundt aksjonen.

Den nasjonale aksjonens hjemmeside ligger her:

https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/»

Asker idrettsråd ønsker Krafttak mot kreft og Asker Frivillighetssentral lykke til med aksjonen!

Vedlegg: