Brev fra AIR til politikerne

En av Asker idrettsråds viktigste oppgaver er å legge til rette best mulig rammevilkår for idretten i Asker. En viktig oppgave i denne sammenheng er å ha en tett og god dialog med våre politikere. 

I forbindelse med kommunevalget 2015 har AIR har ulike dialoger med partiene høsten 2014 og vinteren 2015. I april sendte AIR vedlagte brev til alle partiene. Idrett og folkehelseaspektet er et av temaene som AIR fokuserer sterkt på. 

Se vedlegg.