Brosjyre med oversikt over idrettsaktiviteter for funksjonshemmede

Se vedlegg for aktivitetstilbud for funksjonshemmede.