Brosjyre med oversikt over idrettsaktiviteter for funksjonshemmede

Se vedlegg og bilder for brosjyre med oversikt over idrettstilbudene til funksjonshemmede i Asker.

Kontakt Prosjektleder Gry E. Garlie ved spørsmål:

M: 90 78 15 15
E: gry@askeridrettsrad.no