BUA utlånsordninger

I BUA Heggedal og BUA Holmen kan man låne idretts- og fritidsutstyr sommer som vinter! Det er helt gratis!

Foreningen BUA er en nasjonal forening etablert i 2014. Formålet er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge. Asker idrettsråd arbeider for å bidra til et mer fysisk aktivt samfunn og tilrettelegger for at det skal være lett å komme seg i aktivitet. 

Asker Idrettsråd har ansvar for drift av to BUA utlånsordninger i Asker – BUA Heggedal og BUA Holmen. Fra høsten 2019 kommer også BUA Borgen. BUA utlånsordninger i kommunen. 

Takk til Gjensidigestiftelsen, som vinteren 2016 overrakte gave på 630 000 til Asker idrettsråd, for oppstart av to BUA utlånssentraler i Asker og vinteren 2018 gav ytterligere kr. 450 000 til opprettelse av BUA Borgen. Takk også til kommunen som bidrar med midler for å sikre drift at BUA, slik at vi kan holde åpent tre dager i uken.

BUA Heggedal:

Åpningstid:           Mandag og torsdag kl. 16-19 og lørdag kl. 11-15
Ansvar:                  Heggedal skole
Sted:               Heggedal skole
Utlån:                    Ved oppmøte. Sjekk tilgjengelig utstyr via hjemmesiden
Facebook              https://www.facebook.com/BUAHeggedal

Kontaktperson:    Heidi Merete Johansen, SFO leder Heggedal skole
                                E: heidi.merete.johansen@asker.kommune.no
                                M: 48 29 98 87

BUA Holmen:
Åpningstid:           Mandag og torsdag kl. 16-19 og lørdag kl. 11-15    
Ansvar:                  Holmen idrettsforening
Lokaler:                 Brakke i Holmen idrettspark ved parkeringsplass til kunstgressbanen
Utlån:                     Ved oppmøte. Sjekk tilgjengelig utstyr via hjemmesiden
Facebook              https://www.facebook.com/BUAHolmen 

Kontaktperson:    Hilde Knutsen, Holmen IF                                                    
                                E: hilde@holmenif.no
                                M: 970 26 909

Overordnet ansvar:
 
Asker Idrettsråd

Kontaktperson:     Gry Elisabeth Garlie, daglig leder
                                 E: gry@askeridrettsrad.no
                                 M: 90 78 15 15

  • BUA Asker (BUA Heggedal og BUA Holmen)
  • Samarbeid med BUA sentralt
  • Samarbeid med kommunen
  • Koordinering
  • Etablering av BUA Borgen
  • Etablering av BUA Aktiv