Dataproblemer i AIR

AIR har i løpet av sommeren hatt tekniske utfordringer med datamaskin»parken». Dette har ført til at en del informasjon, spesielt knyttet til Outlook, er borte og ikke mulig å innhente i bakupsystemer. 

Ta kontakt om du synes det har tatt uforholdsmessig lang tid å få svar på din forespørsel. 

Kontaktinformasjon:

Daglig leder
Styret