Dialogmøte mellom frivilligheten og kommunen 4/3

Frivillighetsutvalget inviterer til møte for lag og foreninger i nye Asker i Teglen Spikkestad

mandag 4. mars klokken 18:00-21:00.

 

Det handler om penger!
Det handler om lokaler!

Det handler om samarbeid!

 

Asker idrettsråd oppfordrer alle idrettslagene til å delta i dialogen!


Frivillighetsutvalget inviterer

til møte for lag og foreninger i

nye Asker i

 

Teglen Spikkestad

mandag 4. mars

klokken 18.00-21.00

 


Tema:

Dialog mellom kommunen og frivillig sektor i nye Asker
Det handler om penger!
Det handler om lokaler!

Det handler om samarbeid!

 


Program:

 • Velkommen
  ved Frivillighetsutvalgets leder Per Sletaune
 • Frivillighet i nye Asker, hvem er vi?
  ved medborgerskapsdirektør, Kristin Marie Felde
 • Tillit og frivillighet
  ved Henrik Syse

  Servering pizza og brus

 • På hvilken måte skal frivilligheten ha dialog med kommunen?
 • På hvilken måte skal frivilligheten ha dialog mellom hverandre?
 • Avslutning
  ved leder av Fellesnemda i Asker, Lene Conradi

 

Asker idrettsråd oppfordrer alle idrettslagene til å delta i dialogen!

Dette er en arena der de store spørsmålene knyttet til frivillighet løftes.