Dokumenter fra AIR Forum 28/2

Takk til alle fremmøtte på Asker idrettsråds anleggsforum onsdag 28/2. En spesiell takk til Bjørn Erik Olsen, konstituert leder Natur og Idrett, for redegjørelse for Handlingprogram 2018-21.

Dokumenter fra forumet ligger vedlagt og AIR ser frem til videre prosess sammen med idrettslagene for å sikre gode idrettsanlegg i årene som kommer.

Se vedlegg.

1) Referat

2) Presentasjon

3) Presentasjon vurderingskriterier anleggsprioriteringer

4) Vurderingsskjema anlegg

5) Eksempel rulleskiløype VUL