Dokumenter til Årsmøte AIR 2013 20. mars

Velkommen til årsmøte på Asker Museum 20. mars kl. 1900. Vennligst se vedlegg for dokumenter.

Minner om innsending av påmeldings-/fullmaktsskjema for idrettslagenes representasjon på årsmøtet.

Saksdokumentene er som følger:

Sak 2) Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Agenda og sakliste

Sak 4) Styrets beretning
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 4) Styrets årsberetning 2012
(signert versjon legges av praktiske årsaker ikke ut p.t.) 

Sak 5)  Regnskap 2012
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 5) Resultatregnskap 2012
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 5) Balanse 2012 

Sak 6)  Revisjon av lovnorm Asker Idrettsråd
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 6) Revisjon lovnorm AIR
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 6) Forslag revidert lovnorm AIR 20.03.2013
Se fanen styrende dokumenter for gjeldende lovnorm.

Sak 7) Kriterier aktivitetsmidler
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 7) Revisjon kriterier aktivitetsmilder
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 7) Forslag reviderte kriterier aktivitetsmidler
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 7) Gjeldende kriterier aktivitetsmidler 
Se også fanen tilskuddsmidler for mer opplysnnger om gjeldende kriterier aktivitetsmidler.

Sak 8) Askermodellen
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 8) Revisjon Askermodellen
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 8) Forslag revidert Askermodellen i TKF 14. mars 2013

Sak 9) Arbeidsprogram AIR 2013
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 9) Forslag Arbeidsprogram AIR 2013

Sak 10) Innkomne forslag
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 10) Innkomne forslag

Sak 11) Budsjett AIR 2013
Vedlegg Årsmøte AIR 2013 – Sak 11) Forslag budsjett AIR 2013