Dokumenter til ÅRSMØTE AIR 2014 onsdag 19. mars

Styret ønsker velkommen til årsmøte for Asker Idrettsråd onsdag 19. mars klokken 1900 i miljørommet i Leikvollhallen i Risenga idrettspark.

Vennligst se vedlegg for dokumenter til årsmøtet.

Vi minner om innsending av påmeldings-/fullmaktsskjema for idrettslagenes representasjon på årsmøtet innen 17. mars.

Saksdokumentene er som følger:

Sak 2) Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Agenda og saksliste
NB! Pga tekniske årsaker ligger saksliste sist i vedleggsporteføljen. 

Sak 4) Styrets beretning
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 4) Styrets beretning 2013
(signert versjon legges av praktiske årsaker ikke ut p.t.) 

Sak 5)  Regnskap 2012
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 5) Resultatregnskap 2013
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 5) Balanse 2013

Sak 6)  Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og Asker kommune
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 6) Samarbeidsavtale AIR og AK – forslag AIR
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 6) Forslag til vedtak samarbeidsavtalen
Endringsforslag gjennomgås. 

Sak 7) Revidering av kriterier aktivitetsmidler
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 7) Forslag reviderte kriterier aktivitetsmidler
Se fanen tilskuddsmidler for gjeldende kriterier aktivitetsmidler.
Endringer gjennomgås. 

Sak 8) Askermodellen
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 8) Forslag revidert Askermodellen i TKF 14. mars 2014 (se sak 0010/14 for ytterligere doumenter og vedlegg)

Sak 9) Arbeidsprogram AIR 2014
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 9) Forslag Arbeidsprogram AIR 2014

Sak 10) Innkomne forslag
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 10) Innkomne forslag

Sak 11) Budsjett AIR 2014
Vedlegg Årsmøte AIR 2014 – Sak 11) Forslag budsjett AIR 2014

Sak 12) Valgkomitéens innstilling

 

Vennligst benytt skjema for påmelding av representanter innen mandag 17. mars.

 

Vel møtt!

NB! Tilleggsdokumenter

Fredag 14. mars:
Årsmøte AIR 2014 – Sak 5) Kommentarer til regnskap AIR 2014
Årsmøte AIR 2014 – Sak 5) Balanse AIR 2012 vs 2013 

Mandag 17. mars:
Årsmøte AIR 2014 – Sak 12) Valgkomiteens innstilling