Dokumenter til årsmøte AIR mandag 16. april 2018

Asker idrettsråd ønsker velkommen til årsmøte mandag 16. april klokken 19:30 på hotell Scandic Asker. Det er registrering og en liten matbit fra klokken 19:00 – rett i etterkant av allmøtet for idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum.

 

Vennligst se vedlegg for saksliste og øvrige årsmøtedokumenter.

 

Vi minner om at det fortsatt er mulig å melde inn representanter fra klubbene. Husk å benytte påmeldings- og fullmaktsskjema.

Vennligst se vedlegg for saksliste og øvrige dokumenter til årsmøtet.

Kontakt styreleder Kåre Møllerhagen eller daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål.

Agenda

Vedlegg 1) Agenda og saksliste

Vedlegg 2) Forslag til forretningsorden

Vedlegg 3) Styrets beretning 2017

Vedlegg 4) Revisjonsberetning 2017

Vedlegg 5) Årsregnskap med noter 2017

Vedlegg 6) Forslag arbeidsprogram 2018

Vedlegg 7)  Sak 7:1 Forslag oppdatert lovnorm Asker Idrettsråd

Vedlegg 8)  Sak 7:2 Forslag beslutningsmyndighet Nye Asker idrettsråd

Vedlegg 9)  Sak 7:3 Forslag mandag for Nye Asker Idrettsråd

Vedlegg 10) Sak 7:4 Forslag idrettspolitisk dokument Nye Asker Idrettsråd

Vedlegg 11) Sak 7:5 Forslag innspill politiske partier for nye Asker Idrettsråd

Vedlegg 12) Forslag budsjett 2018

Vedlegg 13) Valgkomiteens innstilling til valg 2018

 Vel møtt til årsmøtet!