Dokumenter til årsmøte AIR onsdag 24. april 2019

Asker idrettsråd ønsker velkommen til årsmøte onsdag 24. april k. 18:00 på ROS arena i Spikkestad. Det er registrering og serveres en liten matbit fra kl. 1900 – rett i ettekant av allmøtet for idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum.

Vennligst se vedlegg for saksliste og øvrige årsmøtedokumenter.

Vi tillater etteranmeldelse for idrettslag til og med mandag 22. april. Husk å benytte påmeldings- og fullmaktsskjema.

Vennligst se vedlegg for saksliste og øvrige dokumenter til årsmøtet.

Kontakt styreleder Karina Messel eller daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål.

Agenda

Vedlegg 1) Agenda og saksliste

Vedlegg 2) Forslag til forretningsorden

Vedlegg 3) Styrets beretning 2018

Vedlegg 4) Revisjonsberetning 2018

Vedlegg 5) Årsregnskap med noter 2018

Vedlegg 6) Forslag arbeidsprogram 2019

Vedlegg 7)  Sak 7:1 Sammenslutning med Røyken idrettsråd og Hurum idrettsråd 01.01.2020

Vedlegg 8)  Sak 7:2 Forslag ny Lov for Asker idrettsråd

Vedlegg 9)  Sak 7:3 Kriterier tildeling av Lokale Aktivitetsmidler 2020

Vedlegg 10) Sak 7:4 Fullmakt styret i Asker idrettsråd til å løse formelle saker frem til sammenslutning med Røyken
                      idrettsråd og Hurum idrettsråd

Vedlegg 11) Forslag budsjett 2019

Vedlegg 12) Valgkomiteens innstilling til valg 2019