Dokumenter til årsmøte Asker idrettsråd 18. juni

Asker idrettsråd ønsker idrettslagenes representanter velkommen til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00.

Trykk på lenken for deltagelse i årsmøtet såfremt du har fullmakt fra ditt idrettslag. Forklaring til gjennomføring kommer.

Ved spørsmål kontakt:
Styreleder Karina Messel, karmames@online.no / 952 13 954
Daglig leder Gry E. Garlie, gry@askeridrettsrad.no / 90 78 15 15

Vennligst se vedlegg for saksliste og øvrige årsmøtedokumenter.

Velkommen!