Dugnad på friområdene 2015

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene.

Det legges til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader med godtgjøring for lag og foreninger. 

Det er forandringer i dette opplegget i forhold til tidligere år, så det er viktig å lese invitasjonen nøye

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene.

Kommunen har laget en invitasjon til lag/foreninger med detaljert beskrivelse av ordningen, som i år er noe annerledes enn den har vært tidligere.

Utdrag av invitasjonen:

Dugnadsinnsatsen godtgjøres med 100 kroner/time pr person. Barn/unge under 16 år som deltar med arbeidsinnsats godtgjøres med 50 kroner/time. Timelister må vedlegges etter endt arbeid for å få betalt for jobben.

Dersom dugnadsarbeidet overskrider angitt makspris for området, blir det ikke dekket for dugnad utover den fastsatte makspris (se vedlagte oversikt for aktuelle områder).

Lag og foreninger som gjennomfører dugnadsoppgaver må selv stille med nødvendig redskap som søppelposer, hansker og annet de trenger til dugnadsoppgaven.

Frist for påmelding er 20. mars 2015.