Ellinor Allergoth utnevnt som æresmedlem i NIF

Asker idrettsråd registrerer med stolthet at vår tidligere leder (1999 – 2003) og nåværende revisor, Ellinor Allergoth, er utnevnt som æresmedlem i Norges Idrettsforbund. Utnevnelsen fant sted på Idrettstinget 2015.

Vi gratulerer med den ærerike utnevnelsen og ser frem til fortsatt tett samarbeid.

Ellinor har vært leder i idretten på ulike nivå i store deler av sitt voksne liv, som blant annet leder i Asker Turnforening, styremedlem i turnkretsen, leder av Asker idrettsråd og medlem av NIFs lovutvalg.

Ellinor var med å organisere arbeidsgiverne i idretten ved å danne Idrettens Arbeidsgiverforening i 1990. Hun satt som leder i Akershus idrettskrets i perioden 1988 – 1997, og var styremedlem i Norske Idrettsveteraner.