Fagkveld i forkant av AIR Forum. Tema: EIERSKAPSMODELLEN

Asker idrettsråd (AIR) ønsker idrettslagene velkommen til fagkveld for idrettslagene i forkant av AIR forum (kl. 1915-2130):

Onsdag 11/5 kl 17:00 – 19:00 
Sted: Møterom 3 i 4. etasje på Kulturhuset 

Fagkvelden er myntet spesielt på idrettslagene som har kunstgressbaner og deres  mulighet for drifting av disse, ref. også tidligere prosesser knyttet til ulike politiske saker relatert til drifting av idrettsanlegg. Saken vil kunne danne presedens også for andre typer idrettsanlegg og vil derfor også ha interesse for andre idrettslag.

Asker idrettsråd (AIR) ønsker idrettslagene velkommen til fagkveld for idrettslagene i forkant av AIR forum der også politikere og andre idrettsinteresserte ønskes velkommen til:

 

Onsdag 11/5 kl 17:00 – 19:00
Sted: Møterom 3 i 4. etasje på Kulturhuset 

 

 

Fagkvelden er myntet spesielt på idrettslagene som har kunstgressbaner og deres  mulighet for drifting av disse, ref. også tidligere prosesser knyttet til ulike politiske saker relatert til drifting av idrettsanlegg. Saken vil kunne danne presedens også for andre typer idrettsanlegg og vil derfor også ha interesse for andre idrettslag.

 

 

Tema:

EIERSKAPSMODELLEN

knyttet til eie/leie av idrettsanlegg som grunnlag for å kunne drifte kommunale idrettsanlegg innenfor gjeldene regelverk 

 

Hvordan kan idrettslagene i Asker gis mulighet til å drifte idrettsanlegg på like vilkår, eksemplifisert gjennom utredning av mulige prinsipper for drifting av kunstgressbaner.

 

 

Idrettsrådet og kommunen har arbeidet tett sammen over lengre tid og presenterer forslag til modell som diskuteres.

 

 

 

Ved spørsmål kontakt:

Daglig leder Gry E. Garlie                
M: 90 78 15 15 / gry@askeridrettsrad.no

 

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no

med bekreftelse på deltagelse (klubb og antall)