Fordeling aktivitetsmidler 2013

Endelig fordeling av aktivitetsmidler for 2013 er vedtatt i styret i Asker idrettsråd. Kommunen utbetaler midlene ved begynnelsen av neste år.

1000_90_11220151332341_7.tiff