Fordeling av treningstid i haller og gymsaler

Avdeling Natur og idrett i Asker kommune avholder onsdag den 7. mai kl. 18.00 fordelingsmøte for treningstid i idrettshaller og gymsaler og fordeling av arrangementstid.

Se Asker kommunes hjemmeside for mer informasjon.