Fordeling kommunale aktivitetsmidler 2019

Kommunale aktivitetsmidler for 2019 er tildelt etter søknad fra klubbene i oktober 2018. Klubbene har søkt på midler til over åtti gode aktivitetstiltak for, i all hovedak, barn og unge i kommunen vår.

Asker idrettsråd har styrebehandlet tildeling av midlene og tildelt kr 900 000 øremerket kommunale aktivitetsmidler til idrettslagene.

Asker idrettsråd takker klubbene for gode søknader og et fantastisk engasjement for å sikre attraktive, kvalitetsmessig gode og inkluderende aktiviteter i sine klubber.

Se vedlegg for endelig tildeling.