Fordelingsmøte for treningstid i idrettshaller 2018/19

Kommunen og idrettsrådet inviterer til fordelingsmøte for treningstid i idrettshaller og gymsaler for sesongen 2018/19.

Møtet avholdes på Jørgensløkka 60 tirsdag 3. mai klokken 17:00 – 19:30.

Asker Idrettrsåd videreformidler brev fra kommunens avdeling Natur og Idrett:

Til idrettslag i Asker

Torsdag 3. mai, kl. 17.00 gjennomføres det årlige fordelingsmøtet for treningstid i idrettshaller i Asker for sesongen 2018-19. 

Asker kommune og Asker idrettsråd sender et forslag til fordeling av treningstid innen en uke før møtet.  

Fordelingmøtet avholdes torsdag 3. mai kl.17.00 i Jørgensløkka 60 hos Natur og Idrett  i møterommene i underetasjen med inngang på baksiden/nedsiden av bygget.

Små idrettslag: 1 person pr. klubb kan møte

Store idrettslag: Maks 2 personer pr. klubb kan møte

Agenda for møtet

Kl. 17.00:

Fordeling idrettshaller

Ca kl. 18.30:

Fordeling gymnastikksaler

Slutt senest 19.30.

Ishaller, svømmehaller og Holmen Turnhall:

Dette fordelingsmøtet gjelder ikke fordeling av treningstid for ishaller, svømmehaller og Holmen Turnhall. Det foregår i egne møter.

Med vennlig hilsen

Marianne Bryn Strømsholm

Konsulent

Natur og idrett

Telefon: 66 90 92 40

E-post: natur.idrett@asker.kommune.no

Nettside: Natur og idrett