Fordelingsmøte for treningstid i idrettshaller 2019/2020

Tirsdag 7. mai gjennomføres det årlige fordelingsmøtet for treningstid i idrettshaller i Asker for sesongen 2019-20. 

Asker kommune og Asker idrettsråd sender et forslag til fordeling av treningstid i løpet av neste uke. 

Fordelingsmøtet avholdes tirsdag 7. mai kl. 17.00 i Jørgensløkka 60 hos Natur og idrett  i møterommene i underetasjen med inngang på baksiden/nedsiden av bygget.

Til idrettslag i Asker

Tirsdag 7. mai gjennomføres det årlige fordelingsmøtet for treningstid i idrettshaller i Asker for sesongen 2019-20. 

Asker kommune og Asker idrettsråd sender et forslag til fordeling av treningstid i løpet av neste uke. 

Fordelingsmøtet avholdes tirsdag 7. mai kl. 17.00 i Jørgensløkka 60 hos Natur og idrett  i møterommene i underetasjen med inngang på baksiden/nedsiden av bygget.

Klubbene stiller med en representant hver, eventuelt to representanter for større klubber med flere idretter. Formålet med møtet er mulighet for å bytte tider, og å få til en grei fordeling for alle. Representantene må derfor kunne bytte tider på vegne av klubben, og være løsningsorienterte.

Agenda for møtet:

Kl. 17.00:

Fordeling idrettshaller

Ca kl. 18.30:

Fordeling gymnastikksaler

Slutt 19.30.

Ishaller, svømmehaller og Holmen Turnhall:

Dette fordelingsmøtet gjelder ikke fordeling av treningstid for ishaller, svømmehaller og Holmen Turnhall. 

Med vennlig hilsen 

Marianne Bryn Strømsholm

Natur og idrett

Telefon: 66 90 92 40

E-post: natur.idrett@asker.kommune.no

Nettside: Natur og idrett