Fordelingstid trening/arrangement 2016/2017

Fordelingmøter for fordeling av trenings- og arrangementstid i kommunale anlegg avholdes i løpet av de nærmeste ukene.

Merk deg datoen der ditt idrettslag bør være representert.

Epost til idrettslagene fra Natur og idrett av 19/4-16:

Minner idrettslagene i Asker om datoer for fordelingsmøter som annonsert i brev utsendt 11.2.16

Tirsdag 26. april kl. 14.00 – Fordeling av treningstid i svømmehaller

Fordelingsoppsett er sendt ut.

Tirsdag 3. mai kl. 18.00 – Fordelingsmøte idrettshaller og gymsaler (ikke turnhall og ishaller)

Foreløpig forslag til fordeling sendes ut en uke i forkant.

Tirsdag 10. mai kl. 16.00 – Fordelingsmøte ishaller

Som tidligere oppfordrer vi klubbene (isidrettene) til å lage et forslag til fordeling i forkant av møtet.

Dere får en egen forsendelse med registrerte søknader.

Alle møtene avholdes hos Natur og Idrett i Jørgensløkka 60 i underetasjen.

I utgangspunktet kan klubbene stille med én representant i disse møtene. De store klubbene kan stille med maks to representanter.

Med vennlig hilsen

Marianne Bryn Strømsholm

Konsulent

Natur og idrett

E-post: natur.idrett@asker.kommune.no

Nettside: Natur og idrett