Forlenget frist for å søke aktivitetsmidler

Styret i Asker Idrettsråd forlenger fristen for å søke om aktivitetsmidler til mandag 11. november 2013. De fleste klubbene i kommunen har aktiviteter som faller inn under kriteriene for tildeling og AIR oppfordrer alle på det sterkeste til å søke.

Styret i Asker idrettsråd forlenger fristen for å søke om aktivitetsmidler til mandag 11/11 2013.

På vegne av kommunen tildeler AIR midler til aktivitet i klubbene som bidrar til en inkluderende idrettsbevegelse, en idrett med mangfold og varig deltagelse.

De fleste klubbene i kommunen har aktiviteter som faller inn under disse kriteriene og AIR oppfordrer alle på det sterkeste til å søke.

Alle søknader sendes via  elektronisk søknadsskjema. Se også vedlagte kriterier for årets tildeling, vedtatt på årsmøtet til Asker Idrettsråd av 20. mars 2013.

 

/Styret

Vær oppmerksom på at du på grunn av tekniske utfordringer får en feilmelding (server object error) når du legger inn søknaden de første dagene. Søknaden blir likevel registrert på vanlig måte, men kvittering oversendes ikke. Vi søker å rette feilen i løpet av kort tid.