Fra ord til inkludering – AIR Forum 20. mai

Asker idrettsråd ønsker velkommen til AIR Forum mandag 20. mai klokken 18:30 på Venskaben i Asker sentrum.

Tema for forumet er «Fra ord til inkludering» og vi har gleden av å få besøk av Nina Sørsdal, inkluderings- og mangfoldsansvarlig i Asker Høyre og Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets.

AIR Forum er Askeridrettens (idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum) møteplass for viktige diskusjoner. Vi ønsker velkommen til AIR Forum med tema:

Fra ord til inkludering

Mandag 20. mai kl. 18:00 -21:00           

i festsalen på Venskaben i Askerveien 47

(mellom Asker rådhus og Hasselbakken – frivillighetens hus)

Nye Asker idrettsråd inviterer til AIR forum for å snakke om inkludering, økonomiske barrierer og aktive lokalsamfunn. 

Hva kan idretten selv gjøre for å gjøre det økonomisk overkommelig for alle grupper å delta, og hva kan kommunen bidra med

Hvordan kan vi sammen jobbe for å få flere med og unngå frafallet i idretten?

Til å innlede diskusjonen har vi invitert Nina Sørsdal, Mangfolds- og inkluderingsansvarlig i Asker Høyre og Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets (og idrettsråd). I tillegg vil våre egen Jorunn Horgen gi et innblikk i hvordan Asker idrettsråd arbeider med å skape best mulig samarbeid mellom frivilligheten og kommunen for å bidra til «idrettsglede for alle». 

Verdien av folkehelsetiltak

v/Nina Sørsdal

Fra klasseskiller til økonomiske barrierer
v/Magne Brekke

Diskusjon

Askeridrettens bidrag til en mer fysisk aktiv hverdag for flest mulig
v/Jorunn Horgen