Fremtidens Risenga bygges nå – la oss bidra til et trafikksikkert område mens byggingen pågår

Frem mot 2021 er det mye bygningsarbeid inne på Risenga-området. Det skal bygges ny ishall, ny ungdomsskole, ny idrettshall og utvidelse av Bleiker videregående skole. I tillegg er det all infrastruktur som vei, vann, el. mm som må hånderes. Dette betyr MYE anleggsaktivitet og vesentlig mindre fremkommelighet på området med bil. Dette må idrettslagene ta hensyn til og planlegge best mulig for.

Det lages nå alternativ parkeringsplass i Lensmannslia ettersom parkeringen ved Risenga svømmehall forsvinner etter sommeren. Kommunen vil informere fortløpende om situasjonen og har stor fokus på sikkerhet. La oss bidra så godt vi kan!

Frem mot 2021 er det mye bygningsarbeid inne på Risenga-området, og etter sommeren starter arbeidet med ny ishall.