Frivillighet i Asker – si din mening!

Det arbeides med ny frivillighetsmelding i Asker og det er behov for din mening for å gjøre meldingen så gpd som mulig. På www.frivilligiasker.no kan du nå si det som er viktig for deg og oss alle – om frivillighet i Asker.

Hvordan kan vi få enda flere til å bruke noen timer på frivillig arbeid – som bidrar til et sterkere fellesskap? Er vi gode nok til å legge til rette for at det er enkelt å være frivillig i Asker?

Blogg din mening om hvor lett det er å være frivillig i Asker!

Vi minner også om neste dialogkonferanse for ny frivillighetsmelding, 12. juni. Meld deg på allerede nå!