God Jul & Godt Nyttår

Til gode idrettsvenner
Asker idrettsråd vil takke hver enkelt av dere for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom året som har gått.
Spesielt vil vi takke klubbene for nok et år med fantastisk innsats for å skape gode aktiviteter for barn og unge i kommunen. Idrettsrådet har vært opptatt av å skape god idrettspolitikk i vår kommune og takker både administrasjonen og politikere for tett og god samskaping.

Til gode idrettsvenner
Asker idrettsråd vil takke hver enkelt av dere for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom året som har gått. Spesielt vil vi takke klubbene for nok et år med fantastisk innsats for å skape gode aktiviteter for barn og unge i kommunen. Idrettsrådet har vært opptatt av å skape god idrettspolitikk i vår kommune og takker både administrasjonen og politikere for tett og god samskaping.

Samarbeid med klubbene
Vi vil spesielt takke alle engasjerte styrerepresentanter i klubbene våre. Asker idrettsråd har mest kontakt med styrerepresentanter og er klar over den ekstra belastningen det er å skulle forholde seg til flere nivåer i vår idrettsfamilie. Dere gjør en imponerende oppgave for lokalsamfunnet! Vi takker også ledere, trenere, oppmenn og mammaer/pappaer som hver eneste dag gjennom hele året nedlegger svært mange timer for at barna og ungdommene våre skal ha en best mulig hverdag med mye aktivitet og gis mulighet til å oppnå resultater den enkelte er fornøyd med.
Vi vil også takke for god dialog med andre frivillige organisasjoner i kommunen vår og særlig for samarbeidet med Frivillighetsutvalget, som også har en representant fra idrettsrådet. 

 

Samarbeid med administrasjonen
Vi vil også rette en stor takk til kommunens administrasjon som tar idretten og idrettsrådet på alvor og initierer gode og konstruktive prosesser knyttet til oppdragene de blir tildelt av politikerne. Asker idrettsråd har faste møter med Natur & idrett og Aktiv Fritid og arbeider tett mot flere andre kommunale enheter. Vi setter stor pris på tilliten vi blir vist og dialogen som føres. Vi er trygge på at våre samarbeidsprosesser gir synergier som gir utslag i mest mulig idrett innenfor de rammer vi i felleskap har til rådighet.
Samarbeid med våre folkevalgte

Asker idrettsråd arbeider for en bredest mulig kontaktflate mot våre folkevalgte. Dette for å sikre bred forståelse for idrettens mulighet til å påvirke vårt lokalsamfunn i positiv retning gjennom mest mulig aktivitet på dedikerte idrettsanlegg, i marka, på sjøen og ikke minst på alle våre flotte nærmiljøanlegg. Vi takker våre folkevalgte for engasjerte samtaler, for å inkludere idrettsrådet i viktige prosesser og ikke minst for å gi rådet den autoritet som er viktig for at organet skal fungere som talerør for idrettslagene i kommunen. Vi ser med spenning på mulighetene budsjettet for 2017 gir og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.
Vi ser frem til å treffe dere igjen i 2017 og oppfordrer spesielt styremedlemmer i idrettslagene og politikerne til å delta på idrettsrådet møteplasser. I 2017 vil noen av disse være:
  • 31/12 – Frist for elektronisk innmelding av medlemmer NIF
  • Regnskapskurs for IL i regi av AIK på Føyka 23. januar
  • AIR Forum onsdag 4. februar
  • Årsmøte Asker idrettsråd onsdag 22. mars 2017
  • Høstkonferanse 22.-23. september 2017

Følg med på aktivitetskalenderen på vår hjemmeside for nærmere detaljer og husk å like vår facebookside for oppdatering om viktige hendelser i idretten i Asker. Husk også at idrettsrådet gjerne besøker idrettslagets styremøte for å komme tettere på hvert enkelt idrettslag. Idrettslagene har også anledning til å melde inn saker som det er ønskelig at tas opp i idrettsrådets styremøte.

Med dette ønskes et godt nytt idrettsår!