God jul ønskes alle idrettsvenner!

Asker idrettsråd ønsker alle idrettsvenner en god og aktiv juletid! 

Vi vil takke frivillige idrettsledere, trenere og andre idrettsvenner for den fantastiske innsatsen som gjøres i alle idrettslag i Asker hver eneste dag gjennom hele året.

Vi vil også takke for den ekstra innsatsen som legges ned i å engasjere seg idrettspolitisk gjennom arbeid med saker som Asker idrettsråd fremmer på vegne av alle idrettslagene. Vi setter stor pris på kunnskap og engasjement som kommer Askeridretten til del gjennom felles prosesser.

God jul!